فروش بافت
خانه / لباس بافتنی زنانه

لباس بافتنی زنانه

لباس بافتنی زنانه پلیور و ژاکت ان با مدل ماشین های بافندگی متفاوت تولید می شود که هر کدام دارای قابلیت هایی هستند اگر ریز بافت بخواهد باشد باید حداقل شماره 10 و یا 12 و درشت بافت باشد 5 و یا 8 در نظر گرفته شود انواع مدل های زیبا را از بهترین تولیدی های بافتنی می توانید تهیه کنید.

خرید لباس بافتنی زنانه ارزان مستقیم

خرید لباس بافتنی زنانه

خرید لباس بافتنی زنانه ارزان به صورت مستقیم از تولید کننده های ان، در ایران ۱۰۰ ها بافنده و کارگاه کوچک و برزگ وجود دارد که پلیور بافتنی را به صورت جدیدیترین مدل های ان تولید می کنند و اگر خریداران بتوانند مستقیم از انها خریداری کنند که انواع پلیور …

توضیحات بیشتر »